Anläggningsarbete

CPV code: 45000000-7.

Parent caregory: SV.

Sub categories

45000000-7: Anläggningsarbete
45100000-8: Förberedande anläggningsarbeten
45200000-9: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45300000-0: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000-1: Färdigställande byggnadsarbeten
45500000-2: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Change language

Строителни и монтажни работи
Stavební práce
Bygge- og anlægsarbejder
Bauarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες
Construction work
Trabajos de construcción
Ehitustööd
Rakennustyöt
Travaux de construction
Construction work
Építési munkák
Lavori di costruzione
Statybos darbai
Celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni
Bouwwerkzaamheden
Roboty budowlane
Construção
Lucrări de construcţii
Stavebné práce
Gradbena dela
Anläggningsarbete