Gradbena dela

CPV code: 45000000-7.

Parent caregory: SL.

Sub categories

45000000-7: Gradbena dela
45100000-8: Pripravljalna dela na gradbiščih
45200000-9: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
45300000-0: Inštalacijska dela pri gradnjah
45400000-1: Zaključna gradbena dela
45500000-2: Dajanje strojev in opreme za visoko in nizko gradnjo v najem, skupaj z upravljavci

Change language

Строителни и монтажни работи
Stavební práce
Bygge- og anlægsarbejder
Bauarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες
Construction work
Trabajos de construcción
Ehitustööd
Rakennustyöt
Travaux de construction
Construction work
Építési munkák
Lavori di costruzione
Statybos darbai
Celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni
Bouwwerkzaamheden
Roboty budowlane
Construção
Lucrări de construcţii
Stavebné práce
Gradbena dela
Anläggningsarbete