Stavebné práce

CPV code: 45000000-7.

Parent caregory: SK.

Sub categories

45000000-7: Stavebné práce
45100000-8: Príprava staveniska
45200000-9: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
45300000-0: Stavebno-inštalačné práce
45400000-1: Kompletizačné (dokončovacie) práce
45500000-2: Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou

Change language

Строителни и монтажни работи
Stavební práce
Bygge- og anlægsarbejder
Bauarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες
Construction work
Trabajos de construcción
Ehitustööd
Rakennustyöt
Travaux de construction
Construction work
Építési munkák
Lavori di costruzione
Statybos darbai
Celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni
Bouwwerkzaamheden
Roboty budowlane
Construção
Lucrări de construcţii
Stavebné práce
Gradbena dela
Anläggningsarbete