Lucrări de construcţii

CPV code: 45000000-7.

Parent caregory: RO.

Sub categories

45000000-7: Lucrări de construcţii
45100000-8: Lucrări de pregătire a şantierului
45200000-9: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
45300000-0: Lucrări de instalaţii pentru clădiri
45400000-1: Lucrări de finisare a construcţiilor
45500000-2: Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator

Change language

Строителни и монтажни работи
Stavební práce
Bygge- og anlægsarbejder
Bauarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες
Construction work
Trabajos de construcción
Ehitustööd
Rakennustyöt
Travaux de construction
Construction work
Építési munkák
Lavori di costruzione
Statybos darbai
Celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni
Bouwwerkzaamheden
Roboty budowlane
Construção
Lucrări de construcţii
Stavebné práce
Gradbena dela
Anläggningsarbete