Celtniecības darbi

CPV code: 45000000-7.

Parent caregory: LV.

Sub categories

45000000-7: Celtniecības darbi
45100000-8: Būvlaukuma sagatavošana
45200000-9: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
45300000-0: Ēku instalācijas darbi
45400000-1: Ēku celtniecības pabeigšanas darbi
45500000-2: Būvniecības un inženiertehniskās būvniecības iekārtu un aprīkojuma noma, ieskaitot apkalpojošo personālu

Change language

Строителни и монтажни работи
Stavební práce
Bygge- og anlægsarbejder
Bauarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες
Construction work
Trabajos de construcción
Ehitustööd
Rakennustyöt
Travaux de construction
Construction work
Építési munkák
Lavori di costruzione
Statybos darbai
Celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni
Bouwwerkzaamheden
Roboty budowlane
Construção
Lucrări de construcţii
Stavebné práce
Gradbena dela
Anläggningsarbete