Stavební práce

CPV code: 45000000-7.

Parent caregory: CS.

Sub categories

45000000-7: Stavební práce
45100000-8: Práce spojené s přípravou staveniště
45200000-9: Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
45300000-0: Stavební montážní práce
45400000-1: Práce při dokončování budov
45500000-2: Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

Change language

Строителни и монтажни работи
Stavební práce
Bygge- og anlægsarbejder
Bauarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες
Construction work
Trabajos de construcción
Ehitustööd
Rakennustyöt
Travaux de construction
Construction work
Építési munkák
Lavori di costruzione
Statybos darbai
Celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni
Bouwwerkzaamheden
Roboty budowlane
Construção
Lucrări de construcţii
Stavebné práce
Gradbena dela
Anläggningsarbete